Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

 

     Psihodiagnostic şi evaluare clinică

     Evaluări psihologice pentru toate categoriile de vârstă

 • evaluare cognitivă, stabilire de IQ
 • evaluare neuropsihologică;
 • evaluare comportamentală;
 • evaluarea stării afective;
 • evaluarea personalităţii;
 • evaluarea dezvoltării;
 • evaluarea stării de sănătate mintală;
 • evaluarea discernământului

Expertiză psihologică judiciară şi extrajudiciară

 • în situaţii de abuz sau neglijare;
 • în situaţii de violenţă domestică;
 • evaluarea ataşamentului şi a relaţiilor cu părinţii, pentru stabilirea custodiei minorilor, a domiciliului şi a programului de vizitare;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei;
 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă.

Asistarea psihologică a minorilor în procedurile judiciare: la audiere sau interogatoriu, la poliţie, parchet, instanţe judecătoreşti, în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti etc.

 

     Evaluări psihologice pentru adopţie şi activităţi postadopţie

     - contract de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)

 • evaluări psihologice ca urmare a soluţionării de către ANPDCA a contestaţiei formulate de adoptatori împotriva raportului final de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie;
 • activităţi postadopţie prevăzute de Legea nr. 273/2004:
  • acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului şi/sau adoptatorilor de natură a răspunde nevoilor acestora, astfel cum au fost identificate de specialişti ori semnalate direct de către adoptat/adoptatori.
  • informare şi consiliere pentru copii şi părinţi, organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale, constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi ori sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia sa.

     Avize psihologice necesare pentru

 • practicarea unei meserii sau profesii;
 • comisia de evaluare a persoanelor cu handicap (adulţi sau copii):
  • teste IQ, Scala GAF, Scala Reisberg, MMSE, ADL, Testul Ceasului etc.
 • eliberarea unor medicamente.

   Psihoterapie - consiliere psihologică

Optimizare, autocunoaştere şi dezvoltare personală;

Prevenţia şi remiterea problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament

 • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală şi de grup, pentru:
   • adult, copil, cuplu, familie.

   Psihologia muncii

Evaluare, avizare, selecţie, training resurse umane

 • evaluarea aptitudinilor şi eliberare de aviz psihologic pentru protecţia muncii;
 • evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării sau menţinerii în funcţie;
 • orientare şcolară şi profesională.
 • formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
 • analiza psihologică a muncii;

Avize psihologice obligatorii la angajare şi menţinerea în funcţie, pentru:

 • personal cu funcţii de decizie;
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • persoane care lucrează la înălţime;
 • persoane care lucrează în condiţii de zgomot:
 • persoane care lucrează în condiţii de izolare:
 • persoane care lucrează în tura de noapte:
 • persoane care lucrează în câmpuri de electrofrecvenţă,
 • persoane care manipulează substanţe toxice şi stupefiante;
 • persoane care lucrează în subteran;
 • persoane care conduc autoturismul firmei;
 • cetăţeni străini care lucrează în România;
 • susţinere concurs (admitere) pentru notar, avocat, mediator etc.
 • admitere instituţii de învăţământ (ex: Institutul Naţional al Magistraturii);
 • angajarea in structurile antifraudă (Agenţia Naţională de Integritate, ANAF).

   Psihologia transporturilor

Aviz psihologic pentru obţinerea permisului de conducere, categoriile A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, D1.

Aviz psihologic pentru obţinerea permisului de conducere ambarcatiuni de agrement.

   Workshop-uri

Formare continuă şi specializare, cu acordare de credite CPR (10 ore - 10 credite)

    Programe de practică

Programe de practică pentru studenţi sau masteranzi - Psihologie clinică şi Psihologia muncii.

 • Universitatea Bucureşti
 • Universitatea Titu Maiorescu
 • Universitatea Hyperion
 • Universitatea Spiru Haret
 • Universitatea Ecologică

 

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google