Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

Atestare profesionala

         Colegiul Psihologilor din România

 • Cabinet Individual de Psihologie, autorizat sub nr. 0103 / 2006

         Atestat de liberă practică în specializările:

 • Psihologie clinică;
 • Psihoterapie;
 • Consiliere psihologică;
 • Psihologia muncii şi industrial organizaţională;
 • Psihologia transporturilor

Domenii de expertiza

 • evaluare şi psihodignostic clinic
 • psihoterapie şi consiliere psihologică individuală, de grup, de familie şi de cuplu
 • expertiză psihologică
 • problematica specifică copilului abuzat sau neglijat
 • problematica specifică persoanelor care trec sau au trecut printr-un divorţ şi copiilor acestora
 • problematica specifică victimelor violenţei, inclusiv violenţei domestice
 • problematica specifică persoanelor care au suferit o traumă
 • evaluare psihoaptitudinală

Activitate profesionala

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti

  Centrul de Consiliere

  Psiholog clinician – Psihoterapeut - Coordonator Centru

  Cabinet individual de Psihologie

  Psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologia muncii şi organizaţiilor, psihologia transporturilor

  Colaborări:

 • Societatea de Psihoterapie Experienţială - formator psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică
 • Centrul Gifted Education - psihologie clinică, psihoterapie
 • SANYS Medical - psihologie clinică, psihoterapie, psihologia muncii
 • Medical Ocupational - psihologie clinică, psihoterapie
 • PROMED System - consiliere psihologică, psihologie clinică

Pregatire academica

 • Doctor în Psihologie - teza de doctor în Psihologie - Tulburări emoţionale în cazul copiilor abuzaţi sau neglijaţi, coordonator conf. dr. Valentina Olărescu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă Moldova
 • Master în Psihologie - teza de master - Program de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, coordonator conf. univ. dr. Petru Craiovan, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti (1,5 ani - zi)
 • Master în Teologie - teza de master - Iertarea, condiţie a vindecării psiho-spirituale, coordonator prof. univ. dr. mons. Vladimir Petercă şi lect. univ. dr. Victor Dumitraşcu, Institutul Teologic Sf. Tereza Bucureşti (2 ani - zi)
 • Licenţiat în Psihologie - teza de licenţă - Influenţa familiei asupra comportamentului deviant, coordonator prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea Ecologică - Universitatea de Stat Oradea (4 ani – zi)
 • Licenţiat în Drept - teză de licenţă - Expertiza psihiatrică medico-legală pentru punerea sub interdicţie, coordonator prof. univ. dr. Valentin Iftenie (INML-Institutul Naţional de Medicină Legală), Universitatea Spiru Haret Bucureşti (4 ani – zi)

Formare profesionala

 • Curs postuniversitar de formare şi specializare (2 ani) în Testul psihodiagnostic Rorschach - Istituto  Italiano  di  Studio  e Ricerca  Psicodiagnostica  - Scuola Romana Rorschach
 • Curs postuniversitar  de specializare în evaluare (psihodiagnoză), consiliere şi psihoterapie experienţială (4 ani) Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (SPER) în colaborare cu Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Curs postuniversitar de formare în psihoterapie şi psihodiagnostic cognitiv-comportamental (150 ore) - Asociaţia de Psihoterapie Cognitiv-comportamentală şi Interpersonală
 • Licenţă de utilizare a Sistemului de evaluare clinică (SEC)- RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a KID – SCID – Interviu clinic structurat pentru tulburările sugarului, copilului şi adolescentului - RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a SCID II – Interviu clinic structurat pentru tulburările de personalitate de pe axa II a DSM IV - RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Testului Hare Psychopathy Checklist - Revised (Scala de psihopatie revizuită) - Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului cuburilor - Kohs - Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului Behavior Assessment System for Children (BASC - 2) - Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)- Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Chestionar de Evaluare a Copingului Cognitiv-Emoţional (CERQ) - Cognitrom Cluj-Napoca 
 • Licenţă de utilizare a Chestionar de Screening şi Diagnostic Psihiatric (PDSQ) - Cognitrom Cluj-Napoca 
 • Licenţă de utilizare a Cognitrom Assessment System (CAS) - Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Bateriei de evaluare neuropsihologică NEPSY - Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC)- Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a Testului Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)- Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Inventarului de Personalitate NEO - FFI- Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului Wechsler Intelligence Scale for Children, IV-th edition - RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Testului Snijders-Oomen nonverbaler Intelligenztest (SON-R) - Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Sistemului Achenbach al Evaluării Bazate Empiric - ASEBA - RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Matricilor Progresive Raven - RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Denver Developmental Screening Test (DDST) - Denver II - Testcentral Bucureşti
 • Curs postuniversitar de specializare în Teste proiective de desen - Ardis Consulting
 • Curs postuniversitar de specializare în Testul de diagnostic pulsional Szondi - Ardis Consulting
 • Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic - Universitatea Ecologică Bucureşti
 • Formator - certificat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Conferinte, Workshop-uri

 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development - Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2015
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development - Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2014
 • Al IV-lea Congres de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, ARPCAPA, 2013
 • Conferinţa Internaţională a Psihologilor Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori, Chişinău, 2013
 • A X-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului si Adolescentului, ARPCAPA, 2013
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development - Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2013
 • Conferinţa Noi abordări în studiul conştienţei - Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie, 2013
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development - Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2012
 • Congresul Internaţional al Organizaţiilor de Medicină Integrativă, Bucureşti, 2011
 • Congresul Abordarea multidisciplinară – condiţie esenţială a dezvoltării armonioase a copilului, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului, Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Psihoterapia traumei şi disocierii, Bucureşti, 2011
 • Zilele dezvoltării personale unificatoare - Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare personală Unificatoare Altfel despre lumile din noi, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie Psihologia şi realităţile lumii contemporane PSIWORLD, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2010
 • Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti - Societatea de Psihoterapie Experienţială, 2010
 • Conferinţa Naţională de Psihologie - De la cunoaştere la intervenţie în psihologie, Costineşti, 2009
 • A V-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului - Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului - 2008
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată - Asociaţia Psihologilor din Banat – Universitatea Tibiscus - Timişoara, 2007
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie - Universitatea Bucureşti, 2006
 • Riscurile consumului de droguri la mamă şi copil - Agenţia Naţională Antidrog, 2006
 • Conferinţa Naţională de Psihologie - Asociaţia Psihologilor din România - Cluj Napoca, 2006
 • Anxietate şi depresie în noul mileniu - Asociaţia medicilor rezidenţi în psihiatrie, 2005
 • Strategii de cercetare adaptate psihoterapiilor experienţiale şi umaniste, prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan
 • Metode şi strategii de lucru sistemic-experienţiale cu abuzul în familie, lect. univ. asoc. dr. Daniela Petruţa Coman
 • Psihoterapia în organizaţii, psihoterapeut Laura Marin
 • Clinical Supervision, Prof. dr. James E. Maddux, George Mason University, Fairfax, Virginia
 • Introduction to body-psychotherapy: connecting to implicit memories of different parts of the body, prof. dr. Amara Renate Eckert si prof. dr. Gerd Fichtner
 • Social Psychological Foundations of Clinical Psychology: Basic Principles and Applications, Prof. dr. James E. Maddux, George Mason University, Fairfax, Virginia
 • Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy, Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Center, USA (web-based learning course)
 • Using Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy With Chidhood Traumatic Grief, Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Center, USA (web-based learning course)
 • Understanding Child Sexual Abuse and Coping, The National Child Traumatic Stress Network, USA (webinar)
 • Assessment of Child Physical Abuse: Clinical and Forensic Perspectives, The National Child Traumatic Stress Network, USA (webinar);
 • Interdisciplinary approach on infertility, lect. dr. Denisa Protopopescu
 • Psychodiagnostic marks of creating and applying therapeutical plan for psychogenic diseases, prof. dr. asociat Mihaela Gheorghiu
 • Supervizarea clinică, lect. dr. Bogdan Ion, webinar
 • Neurobiologia procesului terapeutic in sandplay therapy. Impactul terapiei prin jocul cu nisip asupra funcţionării neurologice prof. dr. Barbara Turner
 • Noţiuni introductive în Psiho-oncologie: importanţa psihologiei în oncologie - psih dr. Marco Romeo
 • Creativitate în acţiune: utilizarea jocului şi dramei în dezvoltarea rezilienţei - psih. dr. Sue Jennings
 • Abuzul şi neglijarea copilului - evaluare şi intervenţie - psih. Gabriela Marc
 • Consilierea prin realizarea de filme - psih. dr. Mădălina Negreţ
 • Intervenţii terapeutice în situaţii de divorţ, lect. dr. Diana Lucia Vasile
 • Incursiune inedită  în  lumea filmului ca spaţiu al interconexiunilor între arta cinematografică şi viaţa noastră reală, conf. dr. Laurenţiu Mitrofan, asist. univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache
 • Dinamica abuzului şi neglijării copilului sau cum evaluezi, asişti, intervii în manieră psihoterapeutică unificatoare, psih. dr. Ligiana Petre
 • Trauma şi simbioza relaţională - prof. dr. Franz Ruppert
 • Analiză transgeneraţională unificatoare - artgenogramă - prof. dr. Iolanda Mitrofan
 • Psihoterapia traumelor familiale - conf. dr. Diana Vasile
 • Dezvoltare personală, prezenţă terapeutică şi spiritualitate - lect. drd. Adrian Nuţă
 • Artterapii experienţiale - lect. dr. Marina Badea, conf. dr. Victor Badea
 • Terapie prin dans şi mişcare - lect. drd. Florin Vancea, psih. Valerica Sfăroiu
 • Metode si tehnici actuale in psihoterapie - prof. dr. Irina Holdevici
 • Towards a meaningful existence - dr. psih. Ahmad Salman
 • Vienna Test System- dr. Gernot Schuhfried
 • Abordarea interactivă a intervenţiei organizaţionale - dr. Jude Fermata
 • Programe de asistenţă a copiilor separaţi solicitanţi de azil în România - prof. dr. Pavel Abraham - Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi – Salvaţi Copiii
 • Le territoire, la carte et le cartographe - dr. Andre Moreau
 • Proceduri de hipnoterapie - prof. dr. Steven Jay Lynn – Universitatea Binghamton, New York, SUA
 • Platforme electronice de diagnoză organizaţională şi a persoanei - Profiles International
 • Administrarea de personal în contextul legislativ actual - Personal Consulting
 • Developmental Cognitive and Affective Neuroscience - prof. dr. Charles Nelson - Harvard Medical School, prof. dr. Nathan Fox - University of Maryland, USA
 • Arta Improvizaţiei - Fundaţia Teatrul Fără Frontiere - lect. dr. Mihaela Sârbu
 • Formare în Educaţie de Excelenţă, Certificat de competenţe specifice în instruire diferenţiată pentru educaţia copiilor supradotaţi - IRSCA Gifted Education - prof. dr. Florian Colceag, Inspectoratul Şcolar Sector 6 Bucureşti

Afiliere

  Membru în:

 • Colegiul Psihologilor din România;
 • Asociaţia Psihologilor din România;
 • American Psychological Association;
 • International Society of the Rorschach and Projective Methods;
 • Societatea de Psihoterapie Experienţială;
 • Asociaţia de Psihodiagnoză Proiectivă Română;
 • Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională;
 • Asociaţia Expert Psy

Lucrări publicate

 

 

 

 

 

 • Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician, coordonatori: Violeta Enea, Ion Dafinoiu, capitolul: Evaluarea psihologică în situatii de divort, Editura Polirom, Bucuresti, 2017
 • Evaluare, expertiză, intervenţie psihologică în situaţii de abuz, coautori: Gabriela Dumitriu, Patricia Stan, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2017
 • Evaluare, expertiză, intervenţie psihologică în situaţii de divorţ, coautor Gabriela Dumitriu, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2015;
 • Abuzul si neglijarea copilului, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2015;
 • Tulburări emotionale la copiii aflati in situatie de abuz si neglijare, coautor Valentina Olărescu, 2015;
 • Perspective psihosociale ale abuzului si neglijarii copilului, coautor Valentina Olărescu, Academia de Stiinte a Republicii Moldova, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Chisinau, 2015;
 • Copii  şi adolescenţi  - Probleme,  tulburări,  evaluare  şi intervenţie psihoterapeutică,  coautor, coordonator: prof. dr. Iolanda Mitrofan, Editura SPER,  Bucureşti, 2014
 • Tulburări psihice consecinţă a abuzului şi neglijării copilului, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Revista Psihologie, nr. 2 / 2013, Chişinău, 2013;
 • Familia, influenţa educaţională şi comportamentul deviant al copilului, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Conferinţa Internaţională a Psihologilor Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori, Chişinău, 2013;
 • Clinical Assessment of Abused Children using TSCC - Trauma Symptom Checklist for Children, Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, Universitatea Bucureşti, 2012
 • Stiluri de comunicare, Conferinţa Internaţională Asistenţa psihologică, psihopedagogică şi socială ca factor al dezvoltării societăţii, Chişinău, 2011
 • Abuzul prin alienare parentală. Studii de caz, Conferinţa Internaţională de Psihologie Psihologia şi realităţile lumii contemporane PSIWORLD, Simpozionul Noile forme de abuz şi disoluţie morală, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2010
 • Abuzul asupra copiilor. Definire şi tipologie, în revista Psihopedagogia copilului, nr. 8-9, Craiova, 2010;
 • Utilizarea bateriei NEPSY pentru evaluarea copiilor cu deficienţă mintală, Chişinău, 2010.
 • Tulburările anxioase în cazul copiilor abuzaţi sau neglijaţi în volumul Probleme actuale ale ştinţelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, Chişinău, 2010;
 • Metode şi tehnici de evaluare psihologică a copilului abuzat, în volumul Probleme actuale ale ştinţelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, Chişinău, 2010;
 • Sindromul alienării parentale, formă subtilă de abuz emoţional, coautor - conf. dr. Valentina Olărescu, în revista Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului, Chişinău, 2009
 • Istoria copiilor cu tulburări afective şi cognitive, în volumul Probleme actuale ale ştinţelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, vol. VIII, Chişinău, 2009;
 • Profilul psiho-afectiv al copiilor aflaţi în dificultate, în volumul Probleme actuale ale ştinţelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, vol. VIII, Chişinău, 2009;
 • Evaluarea psihologică a copilului abuzat şi neglijat, în volumul Conferinţei Naţionale de Psihologie De la cunoaştere la intervenţie în psihologie, Costineşti, 2009;
 • Abordare psihoterapeutică experienţială  a copiilor străzii,  Asociaţia Psihologilor din  Banat –  Universitatea Tibiscus - Timişoara - Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată, 2007
 • Grup de optimizare psihocomportamentală centrat pe scăderea agresivităţii copiilor străzii, coautor: psih. MA. Cristina Marin, Conferinţa Internaţională de Psihologie, Universitatea Bucureşti, 2006

 

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google