Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

 

Expertiza psihologică a copilului pentru stabilirea custodiei,

domiciliului copilului şi timpului de vizitare

         Expertiza psihologică a copilului pentru stabilirea custodiei reprezintă un demers complex, ce cuprinde:

  • interviul cu părinţii - 1-2 şedinţe;
  • evaluarea clinică a copilului, pe parcursul a 2-3 şedinţe, cu aplicare de teste psihologice relevante pentru obiectivul evaluării;
  • evaluarea clinică a părinţilor, centrată pe competenţele parentale (dacă este cazul);
  • evaluarea relaţiei copilului cu fiecare dintre părinţi;

         În Raportul de expertiză ce va fi prezentat instanţei de judecată sunt notate informaţii despre:

  • dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului,
  • starea de sănătate psihică a acestuia
  • ataşamentul faţă de părinţi,
  • abilităţile de relaţionare în familie, cu adulţii şi egalii,
  • eventuala prezenţă a unor semne/simptome de abuz;
  • date despre părinţi, urmărindu-se în principal prezenţa/absenţa unor afecţiuni somatice sau tulburări psihice ce pot influenţa optima îngrijire a copilului, abilităţile parentale.

       Raportul se încheie cu concluzii asupra situaţiei copilului şi recomandări legate de stabilirea custodiei unice sau comune, stabilirea domiciliului, programul de vizitare, eventual consiliere sau psihoterapie pentru copil sau/şi părinte/părinţi, toate acestea fiind subordonate interesului superior al copilului.

  

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google