Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

Forme de psihoterapie

 

Psihoterapii

Dinamice

Comportamentale

Experienţiale

Forma

Reprezentanţi

Forma

Reprezentanţi

Forma

Reprezentanţi

Psihanaliză clasică

Freud

Psihoterapia prin inhibiţie reciprocă

Wolpe

Analiza existenţială

Binswanger

Psihologie analitică

Jung

Psihoterapia implozivă

Stampfl

Daseinanaliza

Boss

Psihoterapia voinţei

Rank

Psihoterapia reflex-condiţională

Salter

Logoterapia

Frankl

Psihoterapia analitică activă

Stekel

Psihoterapia bazată pe teoriile învăţării

Dollard

Psihoterapia bazată pe client

Rogers

Psihologia individuală

Adler

Psihoterapia bazată pe învăţarea socială

Rotter

Gestalt-terapia

Paerls

Psihiatria interpersonală

Sullivan

Psihoterapia modelată

Bandura

Terapia psiho-imaginativă

Shorr

Psihoterapia intensivă

Fromm, Reichman

Psihoterapia directivă

Thorne

Psihoterapia experienţială

Whitaker

Şcoala culturală

Fromm

Psihoterapia de confruntare şi rezolvare de probleme

Garner

Analiza bio-energetică

Lowen

Analiza ego-ului

Klein

Psihoterapia asertiv-structurală

Phillups

Analiza structurală

Rolf

Şcoala de la Chicago

Alexander French

Psihoterapia bazată pe constructe personale

Kelly

Antrenamentul autogen Schultz, Lute

Schultz, Lute

Psihoterapia sectorizată

Deutsch

Psihoterapia raţional-emotivă

Ellis

Psihoterapia Zen

Watts

Psihoterapia obiectivă

Karpman

Psihoterapia integrativă

Drakeford

Psihoterapia psihedelică

Osmuno

Psihoterapie scurtă (analitică)

Sifneos; Malan Bellak

Psihoterapia realităţii

Glasser

 

 

Analiza directă

Rosen

Psihoterapia filosofică

Sahakian

 

 

Terapia psiho-biologică

Masserman

Antrenamentul pe bază de bio-feed-back

Green

 

 

Psihodinamica adaptativă

Rado

 

 

 

 

Hipnoanaliza

Wolberg

 

 

 

 

Analiza caracterială, vegetoterapia

Reich

 

 

 

 

După Karasu, 1980

 

       Psihanaliza şi pihoterapiile dinamice

     Psihoterapia dinamică pune accent pe descoperirea de către pacient a variatelor procese psihologice de natură inconştientă, procese ce stau la baza structurii personalităţii sale şi a formării mecanismelor sale adaptative. Aceste descoperiri bruşte şi intuitive ale pacientului sunt cunoscute sub denumirea de insight sau iluminare.

   Prin intermediul insightului pacientul descoperă de fapt sursele şi motivele ascunse care stau la baza comportamentelor şi problemelor sale. Aceste elemente s-au structurat în copilărie, sunt de natură inconştientă şi relativ inaccesibile persoanei.

   Sarcina principală a psihoterapiei dinamice este să-l ajute pe pacient să descopere ce se întâmplă cu el, să obţină insightul propriilor sale probleme şi sp utilizeze înţelegerea obţinută pentru a-şi modifica stilul perturbat de a reacţiona şi de a se comporta.

    Psihoterapiile de orientare comportamentală

   Baza teoretică a psihoterapiei comportamentale îşi are originea în teoriile învăţării, care consideră că personalitatea umană se structurează şi funcţionează în raport cu stimulii exteriori, de situaţiile, rolurile şi interacţiunile sociale şi nu de forţele interne, abisale.

   Psihoterapeuţii comportamentalişti se ocupă de comportamentul observabil şi de condiţiile de mediu care îl modelează, psihoterapia fiind înţeleasă ca un proces de învăţare.

     Psihoterapiile experienţiale

   Psihoterapeuţii experienţialişti critică atitudinile deterministe şi defetiste ale psihanaliştilor, începând cu Freud, în legătură cu personalitatea umană. Aceste atitudini consideră Eul ca fiind implacabil determinat şi supus instinctelor şi conflictelor inconştiente reprimate care îi ghidează întreaga existenţă şi devenire. Ei afirmă că orientarea comportamentalistă, ca şi cea dinamică, fac din om un automat care este depersonalizat, cu un comportament condus, programat, analizat.

   Demersul experienţial reprezintă o valorificare a disponibilităţilor fiinţei umane, o realizare a universalităţii sale şi are drept obiectiv principal contracararea alienării. Psihoterapia este dedicată depăşirii experienţei umane obişnuite.

   Obiectivele psihoterapiei experienţiale sunt atât intrapersonale, cât şi transpersonale. Obiectivul transpersonal al psihoterapiei se referă la orientarea spirituală, la orientarea omului în raport cu realitatea ultimă, la unitatea omului cu universul, cu planul cosmic, unitate prin intermediul căreia omul reuşeşte să depăşească limitele propriului său Eu, contopindu-se într-o conştiinţă universală.

   Psihoterapia experienţială consideră omul ca pe o entitate activă, auto-afirmativă, cu un potenţial latent care trebuie verificat. Se optează mai curând pentru perfecţionare decât pentru vindecarea unor simptome sau boli.

   Scopul psihoterapiei experienţiale îl reprezintă conştientizarea maximală a propriului Eu sau atingerea unui nivel superior de conştiinţă prin care omul să devină conştient de semnificaţia lumii sale interne şi externe şi în acelaşi timp capabil să o construiască.

   Psihoterapeuţii experienţialişti pun accent pe autodeterminarea, creativitatea şi autenticitatea fiinţei umane, integrarea corpului cu mintea şi spiritul omului. Idealul psihoterapiei este crearea omului spontan, activ, creativ, autentic.

Sursa: Irina Holdevici – Elemente de psihoterapie

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google