Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

 

Psihologie clinica

     Psihodiagnostic şi evaluare clinică:

 • investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;
 • evaluarea stării de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, ca precondiţie pentru desfăşurarea unor activităţi care impun prin lege examinare psihologică (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici etc.);
 • evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • evaluare comportamentală;
 • evaluare subiectiv-emoţională;
 • evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;
 • evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • evaluarea gradului de discernământ al persoanelor;
 • evaluarea dezvoltării psihologice;
 • alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice.

   Intervenţie/asistenţă psihologică:

 • educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţa sănătos (ex. prin prevenţie primară şi secundară);
 • intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • consiliere şi terapie suportivă;
 • consilierea în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali;
 • optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare (individuale, de grup, cuplu şi familie);
 • terapii standard de relaxare şi sugestive;
 • consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice etc.);
 • managementul conflictului, mediere şi negociere.

Psihoterapie

 • individuală şi de grup
 • pentru adult, copil, cuplu, familie.

       Consilierea psihologică / psihoterapia reprezintă intervenţia psihologică:

 • în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi / sau
 • în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament

       Consilierul psihologic – psihoterapeutul intervine pentru:

 • diagnostic şi evaluare psihologică;
 • intervenţie psihologică de optimizare, dezvoltare şi autocunoaştere;
 • în probleme psihologice, psihopatologice şi în situaţii de risc;
 • în menţinerea sănătăţii (ex. educaţia pentru sănătate, prevenţia primară etc.) şi confruntarea cu condiţia de boală şi impas existenţial (ex. tratament, prevenţie secundară, terţiară, recuperare etc.);
 • optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup, organizaţii şi colectivităţi.

Psihologia muncii

 • analiza psihologică a muncii;
 • evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii;
 • evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării/ menţinerii în funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate;
 • formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
 • analiza psihologică şi prevenirea incidentelor, evenimentelor şi accidentelor de muncă;
 • analiza şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională;
 • studiul şi prevenirea stresului ocupaţional;
 • studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a adaptării operatorului uman în activitatea de muncă;
 • diagnoză şi intervenţie organizaţională;
 • consiliere pentru orientarea în carieră şi dezvoltare personală;
 • informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării socio-profesionale;
 • evaluare, consiliere pentru plasarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;
 • consiliere în vederea integrării socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane.

 

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google