Cabinet Individual de Psihologie - psiholog pr. dr. Armand VELEANOVICI

   autorizat de Colegiul Psihologilor din România sub nr. 10 B 0103 / 2006

   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 16 (Piata M. Kogalniceanu), ap. 1, tel: 0722 427352

 

  

       Supervizare Psihologie clinică

       Durata: 50 ore, 12 luni (conform cerinţelor Colegiului Psihologilor din România)

  Cost: 125 lei/lună

  Se adresează psihologilor atestaţi în psihologie clinică, practicant în supervizare.

  Activitatea de supervizare vizează în principal analiza și discutarea cazurilor de evaluare, psihodiagnostic și intervenție psihologică întâlnite în practică de psihologul supervizat.

  Obiectivele acestor ședințe sunt dobândirea, consolidarea, clarificarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice privind:

  1. Reglementări legale și organizarea activității:

  • legislația aplicabilă în domeniu;
  • codul deontologic al profesiei de psiholog;
  • activitatea psihologului practician în psihologie clinică;
  • managementul cabinetului de psihologie clinică;
  • metodologia evaluării clinice.

  2. Psihologie clinică și psihopatologie - DSM, ICD;

  3. Evaluare clinică și psihodiagnostic:

  • evaluarea dezvoltării;
  • evaluarea cognitivă și neuropsihologică;
  • evaluarea comportamentală;
  • evaluare subiectiv-emoțională;
  • evaluarea personalității
  • evaluarea mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
  • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri.

  4. Metode de evaluare clinică: interviul clinic, anamneza, observaţia clinică.

  5. Principalele instrumente psihologice utilizate în procesul de evaluare clinică, în funcție de specificul activității psihologului supervizat:

  • chestionarele ASEBA - CBCL, YSR, TRF;
  • interviuri (structurate, semistructurate): SCID, KID SCID;
  • teste de evaluare a dezvoltării: Denver II, Bateria de evaluare neurocognitivă NEPSY;
  • teste de evaluare cognitivă: Raven, SON-R, WISC IV, YSQ, CAS++;
  • teste de evaluare a afectivităţii: CDI, MASC, Scalele Hamilton de Anxietate și Depresie; Scala de atitudini disfuncționale DAS, Profilul distresului emoțional PDE, Scalele de anxietate EMAS;
  • chestionare de evaluare a personalității: NEO FFI, ZKPQ, FFPI, CP5F;
  • teste proiective de desen: DAP, DAT, DAF;
  • teste proiective complexe: CAT, TAT, Szondi, Rorschach;
  • teste de evaluare a deteriorării cognitive: MMSE, Testul Ceasului, Scala Reisberg, Scala ADL.

  6. Intervenția psihologică, în limitele competenței psihologului clinician;

  7. Metodologia de cercetare științifică aplicată în psihologia clinică;

  8. Elaborarea unor documente specifice activității psihologului  clinician: raport de evaluare clinică și psihodiagnostic, aviz psihologic etc.

  9. Formarea profesională, susținerea de workshop-uri teoretice și practice, în funcție de domeniul de competență.

  Periodic vor fi evaluate cunoștințele acumulate și activitatea profesională a psihologilor supervizați.
   

În acest site găsiţi informaţii despre: Cabinetul de psihologie - psihoterapie psiholog dr. Armand Veleanovici, servicii de psihologie clinică, psihologia muncii şi industrial-organizationala, psihoterapie, consiliere psihologică, psihodiagnostic, evaluare, expertiza, avizare. Teste psihologice clinice, de aptitudini, proiective. Pproducatori de teste: Cognitrom, RTS, Test Central, RQ plus. Dictionar de psihologie englez-român, roman-englez. Ttulburări psihice ale copilului, adolescentului şi adultului: de dezvoltare, de personalitate, anxioase, psihotice, sexuale, ale somnului, alimentare, afective, disociative, somatoforme, ale controlului impulsului, anxietate, depresie, stres posttraumatic,. Legislaţie privind profesia de psiholog, legea psihologului, norme metodologice, cod deontologic, ghid de bune practici în activitatea de psihologie clinică, alte documente emise de Colegiul Psihologilor. Carţi: editurile Trei, Polirom, Elena Francisc, Fundatia Generatia. Informatii despre cursuri, practica de specialitate. Rresurse de psihologie, articole: Sindromul alienarii parentale - forma de abuz emotional, Impactul divortului asupra copiilor, Grup experiential de dezvoltare si optimizare psiho comportamentala, Forme de psihoterapie, Evaluarea psihologica a copilului abuzat sau neglijat, evaluare custodie, workshopuri, supervizare, practica studenti amsteranzi

 

 

 

 

Google