Armand VELEANOVICI, PhD

psiholog principal, formator, supervizor

expert psiholog judiciar

 

psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică

psihologia muncii și transporturilor

213338235_150320754008796_888103226310542863_n
Domenii de expertiză:
 • expertiză psihologică clinică judiciară sau extrajudiciară
  • NOU! punere sub interdicție, tutelă, conform Ordinului 3423 / 2128 / 2022
  • abuz sau neglijare asupra copilului
  • divorț – stabilirea custodiei, domiciliului, programului de legături personale
  • alienare parentală
  • abilități/competențe parentale
  • victime ale violenței, inclusiv violenţei domestice
  • persoane care au suferit o traumă sau un accident
  • victime ale traficului de persoane
 • evaluare şi psihodignostic clinic
 • evaluare psihoaptitudinală

Activitate profesională:

 • Colegiul Psihologilor din România – Comisia de deontologie și disciplină – membru din 2017, președinte 2019-2022
 • Manager/expert proiecte europene
  • E-motion (2018-2021),
  • Promotion (2020-2022),
  • High sensitivity – Innovative Module in human sciences (2020-2023), 
  • Psychological Aid Techniques for Victims of Human Trafficking (2020-2022),
  • Carieră de succes în psihologie! (2021-2022) 
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti, coordonator Centru de consiliere (2006-2022)
 • Cabinet individual de Psihologie: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologia muncii şi organizaţiilor, psihologia transporturilor
 • ColaborăriAsociația Expert Psy, Asociația Română de Psihoterapie Integrativă, Asociația de psihodiagnoză, consiliere și psihoterapie integrativă aplicată.

 

Pregătire academică:

 • Doctor în Psihologie – teza de doctor – Tulburări emoţionale în cazul copiilor abuzaţi sau neglijaţi, coordonator prof. univ. dr. Valentina Olărescu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă
 • Master în Psihologie – teza de master – Program de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, coordonator prof. univ. dr. Petru Craiovan, Universitatea Titu Maiorescu
 • Master în Teologie – teza de master – Iertarea, condiţie a vindecării psiho-spiritualecoordonator prof. univ. dr. mons. Vladimir Petercă şi lect. univ. dr. Victor Dumitraşcu, Institutul Teologic Sf. Tereza
 • Licenţiat în Psihologie – teza de licenţă – Influenţa familiei asupra comportamentului deviantcoordonator prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea Ecologică – Universitatea de Stat Oradea
 • Licenţiat în Drept – teză de licenţă – Expertiza psihiatrică medico-legală pentru punerea sub interdicţie, coordonator prof. univ. dr. Valentin Iftenie (INML-Institutul Naţional de Medicină Legală), Universitatea Spiru Haret Bucureşti

 

Lucrări ştiinţifice publicate:

 • Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician, coordonatori: Violeta Enea, Ion Dafinoiu, capitolul Evaluarea psihologică în situații de divorț, Editura Polirom, 2017;
 • Evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de abuz, coautori: Gabriela Dumitriu, Patricia Stan, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2017;
 • Evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de divorț, coautor: Gabriela Dumitriu, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2015;
 • Abuzul si neglijarea copilului, Editura Expert Psy, Bucuresti, 2015;
 • Copii și adolescenți – probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică, coautor, coordonator – prof. dr. Iolanda Mitrofan, Editura Sper, 2014;
 • Tulburări emoționale la copiii aflați în situație de abuz și neglijare, coautor: conf. dr. V. Olărescu, 2015;
 • Perspective psihosociale ale abuzului și neglijării copilului, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației, 2014;
 • Climatul intens conflictual și violent din cadrul familiei – generator de tulburări emoționale, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, coord.: Otilia Stamatin; col. de red.: Igor Racu, Chişinău, 2018;
 • Sensibilitatea procesării senzoriale în cazul copiilor, coautor psih. Laura Mâț, Conferința Logopedică Națională cu participare Internațională „Asistența Logopedică: Activitate și Orizonturi”, UPSC Ion Creangă, Chișinău, 2018;
 • Familia, influenţa educaţională şi comportamentul deviant al copilului, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Conferinţa Internaţională a Psihologilor Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori, Chişinău, 2013;
 • Tulburări psihice consecinţă a abuzului şi neglijării copilului, coautor: conf. dr. V. Olărescu, Revista Psihologie, nr. 2/ 2013,Chişinău, 2013;
 • Using TSCC – Trauma Symptom Checklist for Children in Clinical Assessment of Abused Children, Journal of Experiential Psychotherapy, vol. 15, nr. 2 (58), București, 2012
 • Stiluri de comunicare, Conferinţa Internaţională Asistenţa psihologică, psihopedagogică şi socială ca factor al dezvoltării societăţii, Chişinău, 2012
 • Utilizarea TSCC în evaluarea copilului abuzat, Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, Universitatea Bucureşti, 2012
 • Abuzul prin alienare parentală. Studii de caz, Conferinţa Internaţională de Psihologie Psihologia şi realităţile lumii contemporane PSIWORLD, Simpozionul Noile forme de abuz şi disoluţie morală, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2010
 • Abuzul asupra copiilor. Definire şi tipologie, în revista Psihopedagogia copilului, nr. 8-9, Craiova, 2010;
 • Utilizarea bateriei NEPSY pentru evaluarea copiilor cu deficienţă mintală, în revista Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului Chişinău, 2010.
 • Tulburările anxioase în cazul copiilor abuzaţi sau neglijaţi, în volumul Probleme actuale ale științelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, Chişinău, 2010;
 • Metode şi tehnici de evaluare psihologică a copilului abuzat, în volumul Probleme actuale ale științelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, Chişinău, 2010;
 • Sindromul alienării parentale, formă subtilă de abuz emoţional, coautor – conf. dr. Valentina Olărescu, în revista Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului, Chişinău, 2009
 • Istoria copiilor cu tulburări afective şi cognitive, în volumul Probleme actuale ale științelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, vol. VIII, Chişinău, 2009;
 • Profilul psiho-afectiv al copiilor aflaţi în dificultate, în volumul Probleme actuale ale științelor umaniste, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, vol. VIII, Chişinău, 2009;
 • Evaluarea psihologică a copilului abuzat şi neglijat, în volumul Conferinţei Naţionale de Psihologie De la cunoaştere la intervenţie în psihologie, Costineşti, 2009;
 • Abordare psihoterapeutică experienţială a copiilor străzii, Asociaţia Psihologilor din Banat – Universitatea Tibiscus – Timişoara – Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată, 2007
 • Grup de optimizare psihocomportamentală centrat pe scăderea agresivităţii copiilor străzii, coautor: psih. MA. Cristina Marin, Conferinţa Internaţională de Psihologie, Universitatea Bucureşti, 2006

 

Formare profesională:
 • Curs postuniversitar Terapia asistată de animale pentru persoanele cu nevoi speciale, Universitatea Babeș-Bolyai, 2018-2019
 • Curs postuniversitar de formare şi specializare (2 ani) în Testul psihodiagnostic Rorschach – Istituto  Italiano  di  Studio  e Ricerca  Psicodiagnostica  – Scuola Romana Rorschach
 • Curs postuniversitar  de specializare în evaluare (psihodiagnoză), consiliere şi psihoterapie experienţială (4 ani) Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (SPER) în colaborare cu Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Curs postuniversitar de formare în psihoterapie şi psihodiagnostic cognitiv-comportamental (150 ore) – Asociaţia de Psihoterapie Cognitiv-comportamentală şi Interpersonală
 • Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic – Universitatea Ecologică Bucureşti
 • Formator – certificat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

 

Conferințe, workshop-uri
 • Limiting online sexual exploitation and abuse gender based on underaged boys, LEAGUE international training, Viena, Austria, feb. 2023
 • Conferința internațională – A secure environment, a secure future, București, 02.2023
 • Conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2022, Workshop Abordarea psihoterapeutică a persoanelor hipersenzitive 
 • Congresso Internazionale in Psicolinguistica della Menzonga – Congresul International de Psiholingvistica a Minciunii, Bologna, Italia, septembrie 2022, Minciuna în expertizele psihologice
 • Conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2021, Workshop-uri Tehnici de evaluare, intervenție și asistare psihologică în cazul victimelor traficului de persoane, Copilul hipersenzitiv – de la evaluare la interventie
 • Conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2020, Workshop Caracteristici și modalități de îmbunătățire ale stimei de sine la copiii hipersenzitivi
 • Sensibilitatea procesării senzoriale în cazul copiilor, Conferința Logopedică Națională cu participare Internațională „Asistența Logopedică: Activitate Și Orizonturi”, UPSC Ion Creangă, Chișinău, 2019
 • Conferinta Nationala Abordarea integrata in cercetarea si practica psihologiei medicale si psihiatriei. rolul psihologului clinician/psihoterapeutului in echipa multidisciplinara medicala, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, 2019;
 • Consolidarea protecției copiilor – victime ale infracțiunilor, Centrul Român de Politici Europene, 2018
 • Protecția victimelor violenței, Directiva 29/2012/UE, Asociația Social Alert, 2018
 • Conferința Logopedică Națională cu participare Internațională „Asistența Logopedică: Activitate și Orizonturi”, UPSC Ion Creangă, Chișinău, 2018;
 • Introducere în Photolangage, prof. dr. Cristiane Joubert, 2016
 • Zilele Enrique Pichon Riviere, Asociația Română de Psihanaliza Legăturilor de Familie și de Grup, 2016
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2016
 • Conferința Internațională Școala modernă – Dimensiuni psihologice în evaluare și consiliere, Ministerul Educației, Centrul Socio-Psiho-Pedagogic, Chișinău, 2016
 • A XII-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului si Adolescentului, ARPCAPA, București, 2015
 • Conferinţa Internaţională Youth Justice „Let’s talk, let’s walk together”, Administrația Națională a Penitenciarelor, Meridians International București, 2015.
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2015
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2014
 • Al IV-lea Congres de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, ARPCAPA, 2013
 • Conferinţa Internaţională a Psihologilor Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori, Chişinău, 2013
 • A X-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului si Adolescentului, ARPCAPA, 2013
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2013
 • Conferinţa Noi abordări în studiul conştienţei – Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie, 2013
 • International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2012
 • Congresul Internaţional al Organizaţiilor de Medicină Integrativă, Bucureşti, 2011
 • Congresul Abordarea multidisciplinară – condiţie esenţială a dezvoltării armonioase a copilului, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului, Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Psihoterapia traumei şi disocierii, Bucureşti, 2011
 • Zilele dezvoltării personale unificatoare – Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare personală Unificatoare Altfel despre lumile din noi, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2011
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie Psihologia şi realităţile lumii contemporane PSIWORLD, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti, 2010
 • Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti – Societatea de Psihoterapie Experienţială, 2010
 • Conferinţa Naţională de Psihologie – De la cunoaştere la intervenţie în psihologie, Costineşti, 2009
 • A V-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului – Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului – 2008
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată – Asociaţia Psihologilor din Banat – Universitatea Tibiscus – Timişoara, 2007
 • Conferinţa Internaţională de Psihologie – Universitatea Bucureşti, 2006
 • Riscurile consumului de droguri la mamă şi copil – Agenţia Naţională Antidrog, 2006
 • Conferinţa Naţională de Psihologie – Asociaţia Psihologilor din România – Cluj Napoca, 2006
 • Anxietate şi depresie în noul mileniu – Asociaţia medicilor rezidenţi în psihiatrie, 2005
 • Strategii de cercetare adaptate psihoterapiilor experienţiale şi umaniste, prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan
 • Metode şi strategii de lucru sistemic-experienţiale cu abuzul în familie, lect. univ. asoc. dr. Daniela Petruţa Coman
 • Psihoterapia în organizaţii, psihoterapeut Laura Marin
 • Clinical Supervision, Prof. dr. James E. Maddux, George Mason University, Fairfax, Virginia
 • Introduction to body-psychotherapy: connecting to implicit memories of different parts of the body, prof. dr. Amara Renate Eckert si prof. dr. Gerd Fichtner
 • Social Psychological Foundations of Clinical Psychology: Basic Principles and Applications, Prof. dr. James E. Maddux, George Mason University, Fairfax, Virginia
 • Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy, Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Center, USA (web-based learning course)
 • Using Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy With Chidhood Traumatic Grief, Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Center, USA (web-based learning course)
 • Understanding Child Sexual Abuse and Coping, The National Child Traumatic Stress Network, USA (webinar)
 • Assessment of Child Physical Abuse: Clinical and Forensic Perspectives, The National Child Traumatic Stress Network, USA (webinar);
 • Interdisciplinary approach on infertility, lect. dr. Denisa Protopopescu
 • Psychodiagnostic marks of creating and applying therapeutical plan for psychogenic diseases, prof. dr. asociat Mihaela Gheorghiu
 • Supervizarea clinică, lect. dr. Bogdan Ion, webinar
 • Neurobiologia procesului terapeutic in sandplay therapy. Impactul terapiei prin jocul cu nisip asupra funcţionării neurologice – prof. dr. Barbara Turner
 • Noţiuni introductive în Psiho-oncologie: importanţa psihologiei în oncologie – psih dr. Marco Romeo
 • Creativitate în acţiune: utilizarea jocului şi dramei în dezvoltarea rezilienţei – psih. dr. Sue Jennings
 • Abuzul şi neglijarea copilului – evaluare şi intervenţie – psih. Gabriela Marc
 • Consilierea prin realizarea de filme – psih. dr. Mădălina Negreţ
 • Intervenţii terapeutice în situaţii de divorţ, lect. dr. Diana Lucia Vasile
 • Incursiune inedită  în  lumea filmului ca spaţiu al interconexiunilor între arta cinematografică şi viaţa noastră reală, conf. dr. Laurenţiu Mitrofan, asist. univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache
 • Dinamica abuzului şi neglijării copilului sau cum evaluezi, asişti, intervii în manieră psihoterapeutică unificatoare, psih. dr. Ligiana Petre
 • Trauma şi simbioza relaţională – prof. dr. Franz Ruppert
 • Analiză transgeneraţională unificatoare – artgenogramă – prof. dr. Iolanda Mitrofan
 • Psihoterapia traumelor familiale – conf. dr. Diana Vasile
 • Dezvoltare personală, prezenţă terapeutică şi spiritualitate – lect. drd. Adrian Nuţă
 • Artterapii experienţiale – lect. dr. Marina Badea, conf. dr. Victor Badea
 • Terapie prin dans şi mişcare – lect. drd. Florin Vancea, psih. Valerica Sfăroiu
 • Metode si tehnici actuale in psihoterapie – prof. dr. Irina Holdevici
 • Towards a meaningful existence – dr. psih. Ahmad Salman
 • Vienna Test System– dr. Gernot Schuhfried
 • Abordarea interactivă a intervenţiei organizaţionale – dr. Jude Fermata
 • Programe de asistenţă a copiilor separaţi solicitanţi de azil în România – prof. dr. Pavel Abraham – Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi – Salvaţi Copiii
 • Le territoire, la carte et le cartographe – dr. Andre Moreau
 • Proceduri de hipnoterapie – prof. dr. Steven Jay Lynn – Universitatea Binghamton, New York, SUA
 • Platforme electronice de diagnoză organizaţională şi a persoanei – Profiles International
 • Administrarea de personal în contextul legislativ actual – Personal Consulting
 • Developmental Cognitive and Affective Neuroscience – prof. dr. Charles Nelson – Harvard Medical School, prof. dr. Nathan Fox – University of Maryland, USA
 • Teste proiective de desen – Ardis Consulting
 • Testul de diagnostic pulsional Szondi – Ardis Consulting
 • Arta Improvizaţiei – Fundaţia Teatrul Fără Frontiere – lect. dr. Mihaela Sârbu
 • Formare în Educaţie de Excelenţă, Certificat de competenţe specifice în instruire diferenţiată pentru educaţia copiilor supradotaţi – IRSCA Gifted Education – prof. dr. Florian Colceag, Inspectoratul Şcolar Sector 6 Bucureşti

 

Licențe de utilizare instrumente psihologice:

 • Licenţă de utilizare a testului RORSCHACH – Istituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica,
 • Licenţă de utilizare a testului Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului California Psychological Inventory (CPI 260 Plus) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) – Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a Uniform Child Custody Evaluation System (UCCES) – Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a Parenting Stress Index™, Fourth Edition (PSI™-4)– Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a Trauma Symptom Inventory™-2 (TSI™-2)Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a testului Emotional Quotient Inventory (EQI) Testcentral BucureştiTestcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Hierarchical Personality Inventory for Children (HIPIC) Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului FPI – Freiburger Persönlichkeitsinventar Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a SCID I și II – Interviu clinic structurat pentru tulburările DSM V – Ed Calisto
 • Licenţă de utilizare a testului Hare Psychopathy Checklist – Revised (Scala de psihopatie revizuită) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Autism Spectrum Rating Scales (ASRS) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Dyadic Adjustment Scale (DAS) Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Nonverbal Personality Questionnaire (NPQ) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Quality of Life Inventory (QOLI) Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului Apercepției Tematice (TAT) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Testului Cuburilor – Kohs – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory (M – PACI) Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Chestionar de Evaluare a Copingului Cognitiv-Emoţional (CERQ)  Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Chestionar de Screening şi Diagnostic Psihiatric (PDSQ) Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Matricilor Progresive RAVEN – Color, Standard, Avansat – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Denver Developmental Screening Test (DDST) – Denver II – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Behavior Assessment System for Children (BASC – 2) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Chestionarelor ASEBA – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Sistemului de evaluare clinică (SEC) – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a SCID II – Interviu clinic structurat pentru tulburările de personalitate de pe axa II a DSM IV – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a KID – SCID – Interviu clinic structurat pentru tulburările sugarului, copilului şi adolescentului – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a Platformei de Evaluare a Dezvoltării – A și B  – Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Cognitrom Assessment System (CAS++) – Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Bateriei de evaluare neuropsihologică NEPSY – Cognitrom Cluj-Napoca
 • Licenţă de utilizare a Children Apperception Test (CAT) – Psychological Assessment Resources, U.S.A.
 • Licenţă de utilizare a testului Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a Inventarului de Personalitate NEO – FFI – Testcentral Bucureşti
 • Licenţă de utilizare a testului Wechsler Intelligence Scale for Children, IV-th edition (WISC IV) – RTS Romanian Psychological Testing Services
 • Licenţă de utilizare a testului Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenztest (SON-R) – Testcentral Bucureşti

 

Membru în:

 • Colegiul Psihologilor din România
 • Asociaţia Expert Psy
 • Asociaţia Psihologilor din România
 • American Psychological Association
 • International Society of the Rorschach and Projective Methods
 • Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională
psi judiciara